rezystancja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) elektr. płynącego przez diodę towarzyszy wzrost spadku napięcia; d.t. przedstawia wtedy tzw. rezystancję ujemną). D.t., dzięki ujemnej rezystancji, małym rozmiarom, wysokiej dopuszczalnej temperaturze, niewrażliwości na promieniowanie korpuskularne, znalazła szerokie zastosowanie we współczesnej elektronice, umożliwiając często prostszą realizację skomplikowanych układów niż przy zastosowaniu np. tranzystorów. D.t...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.