rezystor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tranzystor [np. niem. Transistor, fr. transistor, ros. tranzlstor, z ang. transistor, od transfer przenosić i resistor rezystor] elektr. element elektroniczny, którego istotną częścią jest krystaliczny półprzewodnik (np. german, krzem), mający tę właściwość, że pod wpływem doprowadzonego do niego napięcia zwiększa się w nim liczba elektronów swobodnych, dzięki czemu ele ment taki może pracować jako wzmacniacz, podobnie jak lampa elektronowa trójelektrodowa (triodd)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.