roślinno-glebowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprowadzono tu przede wszystkim celowo gatunki obce wytrzymałe na skażenie środowiska (sosna czarna, dąb czerwony). Introdukowane gatunki mają negatywny wpływ na proces kształtowania się biogeocenozy, a szczególne na tworzenie się pokrywy roślinno-glebowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.