roczdelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (1951); przędzalnictwo (bawcln., weln.); przemysł maszyn., azbest.; w okolicy kopalnie węgla, kamieniołomy. — Tkacze R. założyli 1844 Roczdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów (Rochdale Society of Equitable Pioneers), które w historii -►spółdzielczości uchodzi za pierwszą wzorową spółdzielnię spożywców; zasady, na których oparli swą spółdzielnię, są nazywane zasadami roczdelskimi; 1) otwarte członkostwo, 2) zarząd i kontrola demokratyczna, 3) udział w zyskach zależnie od dokonanych zakupów w spółdzielni, 4) ograniczone oprocentowanie udziałów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.