rodowo-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Abramowski bliski jest marksizmowi dzięki historycznemu i dynamicznemu ujęciu życia społecznego. W broszurce „Społeczeństwo rodowe” zarysował najbardziej ogólną periodyzację dotychczasowych dziejów ludzkich. Wyróżnił: 1) społeczeństwo rodowo-komunistyczne, 2) niewolnicze, 3) feudalne, 4) kapitalistyczne. Wyraził przekonanie, że rozwój społeczny nie zatrzyma się na współczesnym etapie i że w miarę rozwoju ludzkości przemiany będą się odbywały w coraz szybszym tempie. Jego historyzm widoczny jest również, gdy zastanawiając się, dlaczego dotychczas nie zajmowano się analizą feudalizmu, zauważa, że niesłusznie traktowano go jako przypadek, nie zaś jako konieczną fazę rozwojową ludzkości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo