rodzinno-afektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Definicje w obydwu źródłach łączą dość ogólnikowo potraktowany składnik lokatywny: - dom - miejsce zamieszkania - (region - kraj) z dominującym ciągiem o charakterze rodzinno-afektywnym: rodzina - uczucia - przynależność - miejsce urodzenia. Należy przy tym zauważyć, iż część definicji z OED 1933 odwołująca się bezpośrednio do historii i sytuacji politycznej Wielkiej Brytanii na początku XX w. (tradycja imperialna, kolonie i kolonizacja Ameryki) jest już całkowicie pominięta w CCELD 1987. Jest to jeden ze wskaźników pozwalających twierdzić, że obecnie pojęcie "ojczyzny" kojarzone jest przede wszystkim z tzw. "małą ojczyzną" na poziomie jednostkowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy (red.) 1993а. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Praca zbiorowa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.