rolnictwo-rzemiosło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bezklasowość społeczeństwa, upowszechnienie oświaty, równouprawnienie kobiet, sześciogodzinny dzień pracy, usunięcie przeciwieństw między interesami i kulturą miasta i wsi, politechnizacja wykształcenia zawodowego (skromna jednak, bo ograniczona do alternatywy rolnictwo-rzemiosło) - to dalsze cechy socjalizmu i komunizmu utopijskiego, bliskie nowoczesnym postulatom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
More, Thomas 2001. Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.