rolnik-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 12 K. Michna: Poziom produkcji i zasoby siły roboczej w gospodarstwach rolników-robotników i w gospodarstwach rolników, „ZBRU” 1967, nr 24, s. 5—38...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1970. Handel i rynek w rejonach uprzemysławionych, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.