romantyczno-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uniwersalny charakter mają również rozważania Tillicha na temat dwóch pierwiastków myślenia politycznego: związanej z mitem początku postawy romantyczno-konserwatywnej i wyłamującej się spod władzy tego mitu świadomości liberalnej, demokratycznej i socjalistycznej. Koncepcji tej brak spoistości i jasności, ale zawiera ona takie bogactwo cennych spostrzeżeń, że warta jest uwagi. Nie ma ona charakteru doktryny, którą można „przykładać”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dorosz, Krzysztof 1989. Maski Prometeusza. Eseje konserwatywne, Londyn : Aneks
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.