rosenbergowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbyt prosta to i zbyt jednostronna, ale przecież nie pozbawiona trafnych spostrzeżeń interpretacja. Rzeczywiście, nietzscheańskiego, a właściwie rosenbergowskiego „nadczłowieczeństwa” szukali ludzie, których człowieczeństwo było skarlałe i zwyrodniałe, dopuszczało czyny sprzeczne z elementarnym ludzkim poczuciem moralnym, z prostą wrażliwością właściwą psychice człowieczej, by już nie mówić o rozwiniętych systemach etycznych ani o kulturze stworzonej przez rodzaj ludzki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1968. Drogi i rozdroża literatury Zachodu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.