rosyjsko-mongolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) carstwa słowiańskiego od Łaby aż do Chin i od Morza Adriatyckiego po Ocean Lodowaty. Tutaj zatem znaleziono ową poszukiwaną jedność i masy! Panslawizm wpadł natychmiast w pułapkę. Sam wydał w ten sposób wyrok na siebie. Aby natchnąć nowym życiem urojone narodowości, panslawiści oświadczyli, że są gotowi złożyć w ofierze rosyjsko-mongolskiej barbarii faktyczne uczestnictwo w cywilizacji, które trwa już osiemset lat. Czyż nie był to naturalny rezultat ruchu, który zaczął się od zdecydowanego przeciwstawienia się biegowi cywilizacji europejskiej, pragnąc zahamować i odwrócić dzieje świata?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michnik, Helena (oprac.) 1960. Marks i Engels o Polsce. Zbiór materiałów w dwóch tomach. T. 1, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.