rozbudowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) widzi się tu wysiłki do wszechstronnego rozbudowania spółdzielni. Dążenia ekspansji uwidaczniają się w budowlach, które prowadzi się na szeroką skalę. Siedziba spółdzielni mieści się w Charleroi przy głównej ulicy w olbrzymim gmachu, który nosi nazwę „Domu Pracy i Przemysłu“. W gma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowski, Saturnin 1927. Spółdzielcza Belgja (wrażenia z wycieczki), Warszawa : Wyd. Związku Spółdzielni Spożywców Rz. P.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.