rozchwytywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mieszkańca — nie nadąża czytelnictwo. Trzeba stwierdzić, że o ile nasz ruch wydawniczy został już ilościowo, a także w dużej mierze jakościowo przystosowany do potrzeb społeczeństwa budującego socjalizm — o tyle masowe czytelnictwo przebyło dopiero część drogi i ciągle jeszcze boryka się z różnorodnymi trudnościami. Tego zasadniczego stwierdzenia nie podważa fakt „rozchwytywania" nowych książek przez odbiorców, wielka chłonność rynku księgarskiego, która stanowi następstwo głębokich przeobrażeń struktury społecznej naszego kraju oraz rozbudowy sieci bibliotek pań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.