rozgromienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zboczeń Szumskiego. 1) Władza sowiecka na Ukrainie o* krzepła w walce na dwa fronty: przeciw* ko wielkiej burżuazji rosyjskiej (Denikiń* szczyzna) i przeciwko drobno*burżuazyj* nej kontrrewolucji ukraińskiej (Petluro* wszczyzna), którą podtrzymywali w 1919’ — 1920 r. obywatele ziemscy polscy i bur* żuazja polska z Piłsudskim na czele. Tęwalkę zakończono rozgromieniem rosyj* sklej i ukraińskiej kontrrewolucji i zni* szczeniem ich głównej socjalnej bazy w drodze eksproprjacji obywateli ziemskich, burżuazji i przedrewolucyjnego zamożne* go włościaństwa oraz przez połączenie sze* rokich mas pracujących dokoła proletarja*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.