rozplantowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oczyszczenie 3.500 cegieł z rozbiórki, wykucie sztrab i domurowanie glisów w ścianach zewnętrznych, wykonanie 89 m3 wykopu, przewiezienie taczkami- i rozplantowanie 52 m3 ziemi. Pracą kieruje komitet odbudowy, w którym wyróżnili się oddaniem się sprawie, gorliwością i sumiennością ob ob. Gortat Władysław, Grątkie-wicz Janina, Boguta Maria, Sich Stefania, Brotniewicz Stefan...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.