rozpodobnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewne zestawienia z zakresu wymian spółgłoskowych również budzą wątpliwości. Wprawdzie przekonywające są fakty foąetycznej wymiany l:n w takich jak śtenwoga: śtelwaga, ale morfologicznymi względami według mnie tłumaczą się formy nicielnica, sielnik, w których geminata h nie mogła ulec rozpodobnieniu, lecz wyrazy zmieniły swą postać pod wpływem analogii do takich jak: masielnica, kropielnica, kadzielnica, nasielnik1), igielnik, naczelnik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.