rozpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Akt rozpoznawczy odbywa się w czasie reprodukcyi wyobrażenia głoski (lub wyrazu) i zestawiania jego elementów z wrażeniami słuchowemi lub słuchowo-ruchowemi i stwierdzania czy zgodność zachodzi czy nie. Wtedy też odbywają się wszelkie zmiany w głosce. Dowodzi tego najjaśniej prawo IX., w mniejszym stopniu wszystkie inne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.