rozpropagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc obok Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich organizowanego w ramach zakopiańskiej „Tatrzańskiej Jesieni" i Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu wspomnieć wypada o •tradycyjnej już imprezie orawskiej, która zasługuje na szersze rozpropagowanie. Jej organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonce, lokalne władze SZMP, fundatorem nagród jest także Oddział Związku Podhalan w Zubrzycy Górnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.