rozregulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak jak określony rozregulujący wpływ na funkcjonowanie systemu okupacyjnego wywarły rządy krajów podbitych, znajdujące się na emigracji, podobnie — i to w znacznie większym stopniu — wywierały go władze radzieckie z Józefem Stalinem na czele. Najeźdźcy i okupanci próbowali je ignorować, jakkolwiek Hitler w miarę biegu wojny na wscho...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.