rozspekulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lojalizmu. Przeważał przecie w Nieczajnie duch słowianofilski, gorący polski patriotyzm powstańczych tradycji drwił z międzywojennych mocarstwowych haseł, karykatur Króla-Ducha, taniego militarnego blichtru owych silnych—zwartych—gotowych, co z romantycznych Konradów stali się za lat dziesięć rozspekulowanym mieszczaństwem, powołującym się, jakżeż chętnie, na jakieś duchowe z nami powinowactwa, na rzekomą wspólnotę interesów... Oczywiste, że mieliśmy być w tej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stojowski, Andrzej 1974. Podróż do Nieczajny. Chłopiec na kucu, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.