rozwojowo-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stanawiano się nad tą cechą - "współczynnikiem spółdzielczym”, która we współczesnych warunkach przesądza o tym, że określoną organizację gospodarczą można traktować jako spółdzielczą. Wyrażano pogląd, że "pojęcie spółdzielni - z rozwojowo-historycznego punktu widzenia 12/ nie jest pojęciem prawnym, lecz gospodarczym i socjologicznym" ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chrzanowski, Wiesław 1979. Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych i spółdzielczo-państwowych, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo