russoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Doceniając różne wartości poznawcze i dydaktyczne ambicje eposu Newerlego, nie sposób jednak nie zauważyć, iż w realizacji góruje nad nimi poetycka opowieść o życiu tajgi i związana z nią mitologia natury; mitologia ta występuje zresztą tutaj w swej konwencjonalnej, russoistycznej postaci. Na skutek przyjęcia tego rodzaju założeń Newerly roztapia swą ambitną powieść środowiskową w czymś na kształt nowych Godów życia Adolfa Dygasińskiego. Podobnie jak Dygasiński (w innych swych utworach), autor Leśnego morza podporządkowuje przeżycia i przygody bohaterów rytmowi natury, ustanawia w konstrukcji fabuły paralele między losem zwierzęcym i ludzkim (Wiktor i tygrys Wang), antropomorfizuje obrazy zwierząt i upraszcza sylwetki ludzi. Bohaterowie zbudowani są tu, wzorem Trylogii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.