rybonukleinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciała rakotwórcze itd.22). Zdolność wirusów krystalicznych do indukowania czyli do namnożenia identycznej z nimi substancji we wrażliwych komórkach wiązał Ber z wielką ilością zawartego w tych wirusach kwasu rybonukleinowego23  24)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.