rym-upiór

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ja sam, chociaż ze strzelbą włóczę się od dziecka, zaklęcie, ochrona przed siłą nieczystą szatana, zatem w chwilach nagłego przerażenia. Osobliwy rym tego wiersza (podobne V 625, VIII 745) zajmował uwagę badaczy; ostatnio K. Budzyk poświęcił mu osobną rozprawkę pt. Rym-upiór: „osie — stało się” («Pamiętnik Literacki» 1956, Zeszyt Mickiewiczowski, s. 260 i n.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1972. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, wyd. siódme, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.