rymownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków”, równie niedobry, niczego nie wyjaśnia. Obficie w Słowniku Doroszewskiego reprezentowane są hasła powstałe ze złożeń na określenie poety, nawet rzadko używane, jest więc: rymobaj, rymopis, rymorób, rymokleta, rymotworca i rymotwórca, jest też rymarz i rytmiarz, jest rymownik, z określeniem: „recytator wygłaszający wiersze, dialogi, zwykle na uroczystościach dworskich”, lecz używany też bywał w znaczeniu poety nie tylko przez Lindego: „Zdarzyło mi się raz spotkać jednego z rymowników baragolskiich, a nawet słyszeć jego wiersze na pamięć powtarzane przez jego przyjaciół” (Mieszaniny obyczajowe przez Jarosza Bejłę, Wilno 1841 s. 30). Brak jednak w Słow...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.