rymowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciego wiersza, podkreśla komponent rymu (a a). Zaś odmienne brzmienie w zakończeniu następnego wiersza uwypukla jeszcze koniec pierwszej zwrotki i zapoczątkowuje drugą. Równocześnie jednak pierwszy wiersz drugiej zwrotki nawiązuje rymowo do drugiego wiersza pierwszej. W ten sposób obok wyrazistego oddzielenia jednej zwrotki od drugiej dokonuje się również subtelny pplot łańcuchowy. Utwór, pisany taką tercyną, jeśli ma mieć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.