rymowo-akcentowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tym to osobliwsze, że i ona uznaje, iż wielką przemianą wersyfikacji polskiej, która się dokonała w wieku XIX, było „przekształcenie staropolskiego intonacyjno-rymowego sylabowca na nowoczesny sylabowiec rymowo-akcentowy” („Sprawozdania PAU” 1945, nr 8, s. 257). Ale widzi tę przemianę: 1) w zmniejszeniu „odsetka klauzul innych niż paroksytoniczne” (to zasługa Mickiewicza), a następnie w zupełnym od nich odejściu; 2) w ustaleniu paroksytonicznej średniówki, której akcent (żeby się nie zgubił wśród innych, nie mających strukturalnego znaczenia!!) zostaje wzmocniony akcentem psychicznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.