rynkowo-kapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tezę swą uzasadniał tym, iż istnieje zjawisko przechwytywania części zysków powstałych w wyniku działalności przedsiębiorstw państwowych przez „elementy rynkowo-kapitalistyczne” w związku z ich dominacją w sferze obrotu towarowego. Uważał, że w ustroju demokracji ludowej winien istnieć model gospodarki trójsektorowej, w którym miał dominować socjalistyczny sektor państwowy po wyeliminowaniu z obrotu elementów kapitalistycznych. Ponadto przewidywał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dymek, Benon 1989. PZPR 1948 - 1954, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo