rynkowo-konkurencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec tego, że w gospodarce rynkowej typu (a), którą określę jako rynkowo-konkurencyjną, występuje ostra lub bardzo ostra walka konkurencyjna, producenci są ekonomicznie zmuszani do efektywnego (bieżącego) gospodarowania zaangażowanymi zasobami. Pod tym względem nie ma różnicy między gospodarką, w której przeważa intensywna konkurencja innowacyjna, a gospodarką z umiarkowaną konkurencją tego typu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.