rynkowo-towarowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mała ilość lokacji charakterystyczna jest dla drugiej połowy XV i całego XVI w. Świadczyć to może o nasyceniu lokalnych rynków ośrodkami miejskimi. Wzrost techniczno-komunalnego wyposażenia małych miast, niezbyt dokładnie jeszcze znany lecz uchwytny źródłowo, w ciągu całego XV i początków XVI w. świadczy bezwątpienia o ekonomicznym rozwoju tych ośrodków, co wydaje się niemożliwe przy zaniku tendencji rozwojowej gospodarki rynkowo-towarowej. Pozostaje jednak zagadnienie, jaki charakter ma ta tendencja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.