rynkowokapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiosną 1947 r. Minc twierdził, że znacjonalizowany przemysł państwowy ma tylko zalążkowe cechy układu socjalistycznego „o znacznych elementach kapitalistycznych” w gospodarce. Uważał, że z powodu dominacji elementów rynkowokapitalistycznych w sferze obrotu towarowego, które przechwytują część zysków, nie można mówić o ukształtowaniu się stosunków socjalistycznych w gospodarce. Dlatego z taką konsekwencją dążył do ich wyeliminowania. ffl i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dymek, Benon 1989. PZPR 1948 - 1954, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo