rynomanometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) J.: The assessment of nasal obstruction - a comparison belween rhinomanometry and nasal inspiratory peak flow. Rhinology, 1990, 28, 191. - 6. Ligęziński A., Jurkiewicz D.: Drożność nosa i jej obiektywna ocena. Pneumonol. Alergol. Pol., 1994, 62, 640. - 7. Samoliński B., Krzeski A., Nyckowska J.: Zasady badania drożności jam nosowych techniką rynomanometrii aktywnej. Otolaryng. Pol., 1994, 17, 92. - 8. Sipila J. I., Suonpaea J. T., Salmiralli A. J., Laipalla P.: The effect of the nasal cycle on the interpretation of rhinomanometric results in a nasal provocation test. Amer. J. Rhinol., 1990, 4, 179. — 9. Śniegurowicz J.: Elektrorynograficzna ocena drożności nosa. Praca doktorska. WAM, Warszawa 1972. - 10. Versnick F., Clement P., Nyssen M.: Statistische warde van de verschillende mathematische modellen in de rhinomanometrie. Acta Oto-Rhino-Laryngol. Belg, 1991, 45, 405...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.