ryolitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pierwotnie sypkiego materiału zachodzi b. szybko dzięki wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza, będących wynikiem erupcji wulkanicznej. Ze względu na charakter petrograficzny materiału piroklastycznego rozróżnia się t. bazaltowe, ryolitowe, andezytowe itp.; w zależności od przewagi w t. okruchów szkliwa, kryształów lub kawałków skał rozróżnia się t. witroklastyczne, krystaloklastyczne i litoklastyczne. W Polsce najlepiej poznane są permskie t. występujące w okolicach Krzeszowic (tzw. t. filipowickie). T. używane są niekiedy jako materiał budowlany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.