rzeczownik-alokucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) apelatywne, np. „Zwracanie się do nieznajomego”, „Zwracanie się do znajomego”5. (Dalsze tematy poruszane w tym rozdziale, jak sposoby zwracania się przez telefon czy w korespondencji w tej chwili mnie nie interesują.) W pierwszej tabeli umieszczono nie tylko rzeczowniki-alokucje, lecz także zwroty typu: Ilpocmume, H36imume, Eydbme do6pu itp. poszeregowane według wspólnej dla obu tabel rubryk: „Adresat mowy”, „Nadawca mowy”, „Sytuacja, w której zwrot jest używany”6. Autorki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.