rzymsko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 25 13 	XII [18]82 Teraz mam znowu rozpocząć, gdy tylko domowy niepokój minie, powiastkę na tle rzymsko-żydowskim****, mającym dziwne podobieństwo z naszymi czasami i przejściami. Będzie to starcie ludności rzymskiej i żydowskiej wkrótce po zburzeniu Jerozolimy za panowania Wespazjana; scena w dzielnicy żydowskiej w Rzymie (bo i wtedy już były dzielnice żydowskie), w amfiteatrze, w pałacu cesarskim etc. Rzecz dużą nie będzie. Jeżeli napiszę ją, przyszlę Kłosom. Duża moja powieść rzymska*** śpi do czasu1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.