rzymsko-cesarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) IV. 	Lekarz nadworny Stanisława Augusta oraz lekarz sztabowy dywizji ukraińskiej i podolskiej pod komendą Szczęsnego Potockiego. W wydawanych książkach mianował się „towarzyszem akademii rzymsko-cesarskiej”. W r. 1783 kandydował na katedrę patologii i praktyki w Krakowie. Poza pisaniem dzieł lekarskich zajmował się twórczością literacką; m.in. napisał romans pt. Liguria czyli panienka uwiedziona (1785)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hrabec, Stefan, Pepłowski, Franciszek 1963. Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.