rzymsko-italski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I tak w zachodnich prowincjach państwa ślady znajomości prawa rzymskiego są stosunkowo późne, pochodzą zapewne dopiero z II i III w. n. e. Pochodzą przy tym z terytoriów, na których wpływy rzymsko-italskie były szczególnie silne i gdzie życie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.