rzymsko-starotestamentowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wań 27S. W tym braku wyrozumiałości dopatrywał się Rosenberg nie tyle podobieństwa między masonerią i jezuityzmem, ile pomiędzy żydostwem i zakonem I. Loyoli. Na ich wspólne cechy miały wskazywać również metody bezwzględnego zwalczania przeciwników. „W zakonie jezuickim złączył się — konkludował Rosenberg — rzymsko-starotestamentowy duch z semicką polityczno-religijnie wyrafinowaną tajną organizacją oraz hipnotyzującymi metodami wychowania” 276. W ocenie jezuitów przez Rosenberga ujawniła się jego niechęć do religii katolickiej. Do kwestii tej powrócimy w dalszych rozważaniach. Doszukiwanie się podobieństw między Żydami i jezuitami stanowiło jeden z argumentów dla antysemityzmu autora Der Mythus des 20. Jahrhunderts...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maciejewski, Marek 1985. Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa ; Wrocław : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.