rzymsko-syryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Styl bazyliki nawi^zuje w swych generalnych liniach do architektury rzymsko-syryjskiej, ktorej szczytowy okres rozwoju przypada na IV-VII w. Przed wejsciem wznosi si^ bogato rzezbiony luk, opieraj^cy si^ po bokach o dwie wieze. Tworzy si^ w ten sposöb jakby przedsionek, ktöry ma zamiast sklepienia blqkit nieba. W glq;bi przedgionka znajduje si? portal. Dwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baldi, Donato 1982. W ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, przekł. A. Kowalski, Asyż ; Kraków : Franciszkanie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.