saarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Układ ten, podpisany w Paryżu, wejdzie w życie po ratyfiowaniu go przez parlamenty francuski i niemiecki i po przyję!u przez referendum w Saarze. Ratyfikacja francuska i saarskie ,za” są rzeczą niemal pewną, natomiast ratyfikacja niemiecka aką nie jest. Opozycja niemiecka przeciwko układowi jest bodem silna, nawet we własnej partii Adenauera. Trudno więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.