sabadyla

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicza). Do ś.o. organicznych naturalnych należą związki występujące w różnych częściach roślin; zaletą ich jest brak występowania odporności u owadów, przeciw którym środki te są stosowane; stosuje się je obecnie gł. do zwalczania much, pasożytów zewnętrznych, karaluchów itp.; do najważniejszych należa: piretryny, rotenon, nikotyna, anabazyna i sabadyla, Ś.o. mikrobiologiczne są preparatami zawierającymi żywe mikroorganizmy chorobotwórcze dla owadów (grzyby pasożytnicze, bakterie i wirusy), jak również pierwotniaki i nicienie pasożytnicze; największe zastosowanie znalazły bakterie, a szczególnie Bacillus thuringensis; hodowane są one na płynnych pożywkach, a gotowe preparaty (np. biotrol, bakthane, thuricide) zawierają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.