sabataista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do s. 9 Frankistami zwano członków sekty antytalmudystów i ich potomków od nazwiska twórcy sekty, Jakuba Józefa Franka (1726—1791). Urodził się on na Podolu w Korolówce lub też w Bereżance — obie te miejscowości wymieniał jako miejsce swego urodzenia. Ojciec jego Lejb był bakałarzem. Wydalony z gminy żydowskiej na skutek podejrzenia o popieranie sekty sabataistów, opuścił Polskę i przeniósł się na Wołoszczyznę do Bukaresztu. Syn jego Jakub powędrował jeszcze dalej na wschód, trudnił się handlem wyrobami jubilerskimi najpierw w Smyrnie, potem w Salonikach. Od wczesnych lat przejawiał awanturnicze usposobienie oraz pociąg do nauk i praktyk okultystycznych, mało ceniąc sobie prawowierny Talmud. Szukał towarzystwa kabalistów i słuchał nauk mędrca Jesachara, przybyłego z Polski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.