sabotaż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 12 z dn. 22.V 27) widzi w istotnej reformie szkolnictwa, do której to pracy należałoby wciągnąć cały nauczycielski materjał białoruski, co sparaliżowałoby sabotaż, stoso» wany, wobec liberalniejszych zarządzeń władz, przez niższe instancje i nauczycielstwo polskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.