sacharaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) od odpowiednich związków azotowych (np. —» ureaza). HYDROLAZY GLIKOZYDOWE, dawna nazWa karbohydrazy, grupa enzymów katalizujących rozszczepienie cząsteczek cukrów; biorą udział również w syntezie tych związków; należą do klasy —► hydrolaz; występują w organizmach zwierzęcych, w roślinach wyższych, pleśniach i bakteriach; zajmują poczesne miejsce wśród enzymów —> trawiennych; odgrywają znaczną rolę w browarnictwie, gorzelnictwie i przemyśle tekstylnym. Przedstawicielami h.g. są: amylazy, celulaza, inulinaza, maltaza, sacharaza, celobioza. Zob. też glikozydazy, polisacharazy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.