sadomasochizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie jak omawiana uprzednio K. Horney, Erich Fromm wyróżnia także typowe formy reakcji nerwicowych najbardziej znamiennych dla człowieka żyjącego w warunkach ustroju społecznego opartego na kapitalizmie monopolitycznym. Do takich typowych form .ucieczki przed wolnością” oferowaną przez współczesny kapitalizm, zalicza Fromm następujące: sadomasochizm, destrukcję oraz konformizm automatu. Ponieważ wyróżnione przez Fromma postacie zaburzeń neurotycznych uwarunkowanych przez współczesny kapitalizm są w polskim piśmiennictwie naukowym omówione wystarczająco dokładnie w niedawno wydanej pracy Harry K. Wellsa 36, nie będę poświęcał im więcej miejsca, tym bar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.