saksonit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 209. Talk jako produkt przeobrażenia enstatytu w saksonicie z Bystrzycy Górnej w Górach Sowich Sudety (mikrofotografia między polaryzatorami skrzyżowanymi) a — słupek enstatytu w początkowym stadium przeobrażenia z blaszkami talku od zewnątrz atakującymi ściany słupowe (pow. 100 x), b — pakiety blaszek talku przekrystalizowanych po całkowitym zaniku enstatytu (pow. 90 x)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.