salonowo-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzo precyzyjnie funkcjonującym aparatem »CIA«. Była to polityczna służba informacyjna o bardzo ograniczonych możliwościach. Pozostawała pod wielkimi wpływami lewicowo-liberalnych, salonowo-komunistycznych elementów, które w ówczesnej polityce amerykańskiej odgrywały poważną rolę. Ponadto każda formacja amerykańskiej armii utrzymywała swoją własną, dosyć ograniczoną wojskową służbę informacyjną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mader, Julius 1961. Szara Ręka. Z genezy i kulis zachodnioniemieckiego wywiadu, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo