samo-konstytucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) acz postępuje tu całkiem niezależnie, godną porękę filozoficzną. Warto zauważyć, że również Emmanuel Levinas, na podstawach intelektualnych mocno przeciwstawnych Heideggerowi, umieszcza pojawiającą się świadomość we władztwie identyczności, ponieważ świadomość zakłada według niego istnienie dobrze uzbrojonego i pewnego siebie podmiotu, rozkoszującego się niejako swą własną istotą, w zapomnieniu Innego. Świadomość ma oto uczestniczyć w zamkniętej całości, w której odgrodzone od siebie świadomości uważają się za zdolne do komunikowania się, czy do wzajemnego uznawania się na podstawie swej samo-konstytucji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Valadier, Paul 1997. Pochwała sumienia, przekł. M. Żerańska, Warszawa : Volumen
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.