samo-narzucony

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niezbędność Ameryki Taki brak przywództwa byłby katastrofą nie tylko dla Ameryki, lecz bardziej jeszcze dla całego świata. Należy wątpić, czy samo-narzucona izolacja Ameryki w błyskawicznie zmieniającym się świecie (uwzględniając zwłaszcza bliźniacze role komunikacji i ekonomii) mogłaby zachować własną równowagę, własne wartości, a nawet własny system polityczny. Wewnętrzne polaryzacje i obawy doprowadziłyby do bardzo poważnych napięć, ostatecznie podminowałyby od wewnątrz duchową treść i polityczną odporność potencjalnej twierdzy „Ameryka”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.