samofinansować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Keynesowska charakterystyka sposobu finansowania inwestycji jest bardzo przestarzała. Samofinansowanie — finansowanie ze źródeł wewnętrznych — i prywatne lokaty są w ostatnich dziesięcioleciach w coraz większym stopniu wypierane przez finansowanie za pośrednictwem banków, z wyjątkiem pożyczek krótkoterminowych. Istotnie, samofinansujące się korporacje stanowiły w czasach Keynesa główną formę inwestycji kapitałowych. Indywidualny finansista, keynesowski rentier, żyje obecnie głównie na kartach „Ogólnej teorii” oraz we frazesach demagogów politycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.